Privacy Verklaring & Beveiliging

Inleiding

Vuurwerkplanet verzamelt via webshop, social media en nieuwsbrief persoonsgegevens c.q. informatie over jou (hierna: “persoonsgegevens”). Vuurwerkplanet is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is.

Vuurwerkplanet is de wettelijk verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonsgegevens die worden verkregen via www.vuurwerkplanet.nl, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat je precies weet welke persoonsgegevens Vuurwerkplanet verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In deze Privacy Verklaring beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Vuurwerkplanet staat er in ieder geval voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd (AVG-wetgeving).

Deze Privacy Verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele Privacy Verklaring vind je altijd op www.vuurwerkplanet.nl.

Voor welke doeleinden verzamelt Vuurwerkplanet persoonsgegevens?

1. Het uitvoeren van bestellingen via de webshop en het aanmaken en onderhouden van het (persoonlijke) Vuurwerkplanet account.

2. Het toesturen van aanbiedingen, nieuwtjes en acties via e-mail.

3. Analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek.

4. Ter ondersteuning van communicatie en campagnes via social media.

5. Afhandelen van klachten en verzoeken om informatie.

 

1. Uitvoeren van bestellingen via de webshop en het hebben van een persoonlijk account

Vuurwerkplanet legt persoonsgegevens vast bij bezoek aan de website, of bij het aanvragen of bestellen van producten door klanten. Dit geldt ook bij het aanmaken van een Vuurwerkplanet account.

Om volledig van alle diensten en functionaliteiten gebruik te kunnen maken die Vuurwerkplanet via de website aanbiedt, moet je een persoonlijk account (hierna: “Vuurwerkplanet account”) aanmaken. Wanneer je een Vuurwerkplanet account creëert, wordt aan je gevraagd om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken.

Voor een dergelijk account ben je verplicht om een aantal persoonsgegevens te verstrekken: een geldig e-mailadres, wachtwoord en je voor,- en achternaam is verplicht. De persoonsgegevens die je verstrekt kun je uiteraard altijd aanpassen. De gegevens die je verstrekt stellen ons in staat om onze dienstverlening nog beter op jou te kunnen afstemmen. De verstrekte persoonsgegevens gebruiken we, naast de verder in deze Privacy Verklaring genoemde doeleinden, om het Vuurwerkplanet account te kunnen aanmaken en de daarbij behorende functionaliteiten, zoals je winkelmand en het verrichten van een betaling, te kunnen aanbieden. Je kunt je account te allen tijde verwijderen. Indien je je account verwijdert, zullen je gegevens niet langer worden bewaard.

2. Het toesturen van aanbiedingen, nieuwtjes en acties via e-mail

Indien je daarvoor toestemming hebt gegeven wordt je e-mailadres gebruikt voor het toesturen van nieuwsbrieven met actuele aanbiedingen, specifieke acties en informatie over bijvoorbeeld (nieuwe) producten. De toestemming voor het toesturen van e-mail nieuwsbrieven kan je altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht.

3. Analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten/diensten en marktonderzoek

Vuurwerkplanet streeft ernaar om op haar website de beste kwaliteit te kunnen leveren. Hiervoor is het noodzakelijk dat Vuurwerkplanet statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen kan aanbrengen. Vuurwerkplanet kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van klantgegevens. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd.
Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.

4. Ter ondersteuning van communicatie en campagnes via social media

Vuurwerkplanet gaat graag via het web en (eigen) social media kanalen in gesprek met klanten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen te beantwoorden. Vuurwerkplanet volgt hiervoor actief het internet en social media kanalen, zoals Facebook en blogs. Vuurwerkplanet volgt discussies op deze kanalen, neemt er aan deel en beantwoordt individuele, relevante vragen. Vuurwerkplanet behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

Vuurwerkplanet maakt gebruik van door bezoekers of klanten geboden toegang tot social media, zoals Facebook, waardoor Vuurwerkplanet toegang heeft tot (een deel van) je gegevens op die social media. Wanneer je met ons communiceert via onze social mediapagina’s (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst of ons volgt door op de “Like” knop te klikken) kan het zijn dat wij persoonsgegevens over je kunnen zien. Deze Privacy Verkaring geldt dan voor de persoonsgegevens die Vuurwerkplanet verwerkt. Indien je ervoor kiest de Vuurwerkplanet website of andere Vuurwerkplanet (online) diensten te delen via social media, dan kunnen jouw persoonsgegevens (zoals je naam en het feit dat je geïnteresseerd bent in onze producten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke social mediapagina’s. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden en het privacybeleid van desbetreffende social media websites van toepassing.

5. Afhandelen van klachten en verzoeken om informatie

Als je contact opneemt met de klantenservice van Vuurwerkplanet, omdat je bijvoorbeeld vragen en/of klachten hebt over de producten van Vuurwerkplanet, dan zullen wij jouw contactgegevens en jouw vraag en/of klacht opslaan. Vuurwerkplanet kan vragen om meer persoonsgegevens te geven indien dat nodig is voor beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht. De verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het afhandelen van de vraag of klacht en dus niet voor andere doeleinden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], wij verwijderen dan deze informatie.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren je inschrijving en je contactgegevens niet langer dan noodzakelijk is totdat je aangeeft dat je onze nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen. Na je afmelding voor deze nieuwsbrieven verwijderen we deze gegevens.
Welke derden hebben toegang tot je gegevens?
Vuurwerkplanet schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor Vuurwerkplanet en heeft Vuurwerkplanet de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Dat heeft Vuurwerkplanet vastgelegd in een met desbetreffende derde overeengekomen verwerkersovereenkomst. Uitsluitend indien Vuurwerkplanet hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Hoe beveiligen wij je gegevens?

Vuurwerkplanet gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een informatie-beveiligingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Cookies

Vuurwerkplanet gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Vuurwerkplanet gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Vuurwerkplanet vindt het belangrijk dat je weet hoe jij bij ons staat geregistreerd, en dat jij controle hebt over jouw gegevens. Je kunt daarom via je inloggegevens jouw persoonsgegevens inzien of wijzigen.

Je hebt het recht om op elk moment meer informatie of inzage te vragen in specifieke gegevens die Vuurwerkplanet over jou verzamelt en je hebt het recht om deze te corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor kun je een verzoek sturen naar [email protected]. We reageren in beginsel binnen twee weken op jouw verzoek. Het verzoek kan ook ingediend worden per post.

Heb je vragen en/of opmerkingen over de Privacy Verklaring, dan kun je deze richten aan de functionaris gegevensbescherming via [email protected] of per post aan.

Vuurwerkplanet
t.a.v. Functionaris gegevensbescherming
Edisonstraat 20 7131 PB Lichtenvoorde 0544-371200


Disclaimer

De op www.vuurwerkplanet.nl weergegeven informatie en objectgegevens zijn slechts indicatief en informatief bedoeld. Het is niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van de internetsite van Vuurwerkplanet. Het is bezoekers van deze site ook niet toegestaan de weergegeven informatie aan te wenden voor eigen gebruik dan wel als informatiebron voor derden. Vuurwerkplanet zal elke vorm van schade als gevolg van het gebruik van informatie, waarvoor geen schriftelijke goedkeuring door Vuurwerkplanet is verleend, verhalen op degene die zich schuldig heeft gemaakt aan het verspreiden van de informatie. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Vuurwerkplanet aan haar internetsite besteedt, geeft zij geen garanties op volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.